Оцінка фінансового стану підприємства як запорука ефективного та взаємовигідного співробітництва

В умовах ринкової економіки підприємства різних форм господарювання в ході своєї діяльності обов`язково стикаються з рядом проблем, від успішного вирішення якого залежить їхнє майбутнє. Вкрай важливо, наприклад, правильно вибрати партнера для довгострокового співробітництва на зовнішньому і внутрішньому ринку. Допоможе в цьому оцінка фінансового стану підприємства, з яким передбачається укласти комерційний контракт. Для того щоб її зробити, потрібно проаналізувати його фінансову та бухгалтерську звітність, після чого можна буде зробити висновок про його надійності як партнера в торгівлі або різної господарської діяльності. А грамотна оцінка фінансового стану підприємства дозволяє уникнути багатьох проблем, які в іншому випадку могли б негативно позначитися як на діяльності самого підприємства, так і іншого суб`єкта господарювання, якщо він вирішить почати з ним співробітництвом.оцінка фінансового стану підприємства

Аналіз фінансового стану організації: стратегічні цілі

  • оцінка діяльності у минулих періодах і поточного стану справ;
  • підготовка інформації, яка необхідна для прогнозування;
  • складання плану найбільш раціонального співробітництва;
  • прийняття важливих управлінських рішень щодо надання кредиту або вкладення інвестиційних коштів.
    аналіз фінансового стану організації
Оцінка фінансового стану підприємства: основні завдання

  • Визначити стан справ на поточний момент;
  • Виявити тенденції розвитку і зробити прогноз;
  • Визначити «вузькі» місця, які, можливо, негативно вплинуть на діяльність підприємства в майбутньому;
  • Виявити резерви, використання яких призведе до вирішення фінансових проблем розглянутого суб`єкта господарювання.показники фінансового стану підприємства

Показники фінансового стану підприємства

Для отримання повної інформації щодо функціонування підприємства, а також про його поточний стан, застосовується розрахунок цілого ряду коефіцієнтів. Їх умовно можна розділити на чотири великі групи: коефіцієнти рентабельності (Прибутковості), ділової активності (оборотності активів підприємства), ліквідності і структури капіталу. Для їх розрахунку потрібно знати показники чистого прибутку, доходу, середньої вартості активів, дебіторської та кредиторської заборгованості, обсяги реалізованої продукції, стан основних засобів і т. д. Однак навіть повністю правильна з математичної точки зору оцінка фінансового стану підприємства на практиці може виявитися помилковою. Тому якісний аналіз повинен включати в себе не тільки кількісні показники, а й враховувати рівень інфляції та конкурентні особливості ринку і галузі. Тільки так можна визначити коло проблем, які, можливо, негативно позначаться на ефективності діяльності в майбутньому. Якщо своєчасно передбачити їх виникнення, то їх, швидше за все, можна буде легко запобігти або хоча б пом`якшити, що дуже важливо.


» » Оцінка фінансового стану підприємства як запорука ефективного та взаємовигідного співробітництва