Рентабельність підприємства - найважливіший показник фінансового стану організації

Величезна кількість організацій здійснюють свою діяльність з метою отримання прибутку. При цьому сам її розмір, виражений в кількісних одиницях, не може дати повний і розгорнуту відповідь на питання про те, наскільки ефективно працює компанія і які перспективи її стійкого фінансового розвитку. З точки зору економічного аналізу, найбільш повну і вичерпну інформацію про господарської діяльності дає рентабельність підприємства. Цей показник відіграє величезну роль не тільки для фінансової ефективності, але і для вирішення питань інвестування. Для того щоб на належному рівні і глибоко проаналізувати даний показник, необхідно чітко уявляти механізм функціонування діяльності організації, розуміти і виділяти пріоритетні напрямки, за якими в першу чергу йде розподіл бюджету, відстеження його раціонального використання та своєчасного повернення вкладених в систему інвестицій. рентабельність підприємства - один з найважливіших економічних показників, за яким можна визначити не тільки частку покриття витрат доходами, а й визначити прибутковість конкретного виду діяльності.

рентабельність підприємства

різновиди рентабельності

Варто зазначити, що даний показник може розраховуватися як по всій організації в цілому, так і по її галузям і навіть за видами товарів. Крім того, в залежності від ступеня і напрямки аналізу, рентабельність підприємства можна диференціювати на три категорії, при цьому варіюється як сума розглянутих витрат, так і величина, а також характер інших критеріїв, а саме:

1) капіталу;

2) продаж;

3) безпосередньо самого виробництва.

Рентабельність кожного з даних видів має також підвиди

Наприклад, аналіз фінансової стійкості підприємства може включати розрахунок показників, заснованих на використанні капіталу: розраховують показник економічної ефективності власного і загального сукупного капіталу. Для інвесторів найбільший інтерес представляє останній. Дохід від продажу включає в себе валову, операційну та чисту рентабельності. При цьому дані параметри розраховуються, виходячи з кількості реалізованої продукції. рентабельність підприємства (виробництва) включає в себе валовий і чистий доходи.

прибуток і рентабельність підприємства

Розрахунок показників рентабельності

Для аналізу всіх перерахованих вище показників використовуються дані бухгалтерського обліку, які можна побачити в різних формах звітності і балансах організації.

рентабельність підприємства

Назва

Формула

рентабельність капіталу

- власного

чистий прибуток / сума власного капіталу

- сукупного

прибуток до оподаткування / сума коштів за всіма джерелами

Рентабельність продажів

- валова

сума всієї валового прибутку / вартість реалізованої продукції (виручка)

- операційна

операційний прибуток / вартість реалізованої продукції (виручка)

- чиста

чистий прибуток / вартість реалізованої продукції (виручка)

рентабельність виробництва

- валова

сума валового прибутку / повна собівартість виробленої продукції

- чиста

сума чистого прибутку / повна собівартість виробленої продукції

аналіз фінансової стійкості підприємства

На закінчення

Як видно з формул, прибуток і рентабельність підприємства є тісно пов`язаними один з одним показниками, саме їх величина демонструє ефективність роботи організації.


» » Рентабельність підприємства - найважливіший показник фінансового стану організації