Поняття цивільного права і його прояви

Поняття цивільного права включає в себе правові норми, необхідні для регулювання майнових відносин між різними суб`єктами: громадянами, громадянином і державою, фізичним і юридичному особою, а також між юридичними особами. Передбачається, що такого роду відносини формуються на основі взаємних економічних і фінансових інтересів.

Поняття цивільного права

види права

Поняття цивільного права включає в себе дві категорії: публічне право і приватне право. У першому випадку мова йде про права держави, тобто силовому примусі певних зобов`язань з боку інших суб`єктів. Друге відноситься до фізичних і юридичних осіб, котрі володіють власністю, яка, в свою чергу, є об`єктом цивільних відносин. Звідси випливає, що держава оформляє свої відносини з іншими структурами за допомогою загального конституційного договору (іншого воно не укладає), тоді як інші учасники цивільно-правових відносин підписують угоди, декларації і т. Д., Тим самим приводячи свої дії у відповідність до поточного законодавства .

предмет розгляду

Крім того, поняття громадянського права визначає процес створення матеріальних благ (речове право). Особлива увага приділяється процесам володіння і розпорядження майном, питань власності та її трансформації, а також проблемам авторського права. Таким чином регулюються економічні відносини в трьох секторах: виробничі ресурси, правообладание і соціальні відносини, що складаються навколо власності.

Поняття джерел цивільного права

Поняття джерел цивільного права

Включає в себе такі юридичні початку:

- Конституція РФ - загальні принципи, за якими моделюється все економічне та цивільне законодавство, в тому числі і процесуальні норми;

- рішення Конституційного суду - офіційні трактування, що пояснюють сферу реалізації відповідних законодавчих норм. Крім того, Конституційний суд має право давати офіційні пояснення щодо вже діючих правових норм;

Поняття зобов`язання в цивільному праві

- федеральні закони - правові норми, які затверджуються парламентом і покликані детально прописати ті чи інші аспекти майнових відносин;

- закони суб`єктів РФ - правові норми, що регулюють майнові відносини в суб`єктах Російської Федерації.

Поняття зобов`язання в цивільному праві

Зазвичай під таким терміном мається на увазі конкретна дія одного суб`єкта права по відношенню до іншого, обов`язкове для виконання і закріплене в судовому порядку. Причому ця дія має на увазі або передачу (продаж) майна, або відмова від своїх колишніх намірів внаслідок їх неправого характеру. В якості суб`єктів зобов`язань виступають боржник і кредитор, які оформляють між собою договір. Юридичні розгляди, зокрема, суд, в першу чергу, звертає увагу на зміст зобов`язань, взятих на себе суб`єктами правовідносин і закріплених встановленим законом способом.

висновок

Таким чином, поняття громадянського права визначає обов`язкові норми, що регулюють сферу правової формалізації економічної діяльності різних суб`єктів. Інша справа, що його складові компоненти (договори і зобов`язання) носять умовний і відносний характер, що нерідко призводить до конфліктних ситуацій, які найкраще вирішувати в судовому порядку.


» » Поняття цивільного права і його прояви