Види соціальних норм: правила міжособистісних відносин

Історія міжособистісних відносин налічує сотні варіантів регулювання. Всі вони об`єднані в види соціальних норм - головних регуляторів людського життя.

види соціальних нормПро сутність

Щоб зрозуміти, чим це зумовлено поділ даного явища на різні види, варто, перш за все, зрозуміти, що ж воно собою являє. У науці як політологічної, так і юридичної під суспільною нормою розуміють особливу правило, сформований в результаті життєвої необхідності. Отже, і види соціальних норм - це більшою мірою розподіл їх за способами складання. Правда, незважаючи на все їхнє різноманіття, існують певні ознаки, що дозволяють зараховувати явище до норм соціуму, а саме:

  • це, перш за все, загальні правила, прийняті для всього суспільства в цілому;
  • це завжди результат неодноразово повторюється моделі поведінки;
  • це завжди регулятор відносин між членами суспільства;
  • це завжди чітко проходить процес, умовно позначений «фактор - результат - модель поведінки»;
  • це завжди відображення суспільства і його культури, в будь-якому прояві останньої.види соціальних норм і санкцій

З цих ознак випливає, що види соціальних норм зумовлюються також і громадської, і культурному складовими. І тому те, що прийнятно для одного об`єднання, може виявитися неможливим для іншого.

Основні види соціальних норм

В даному питанні практично всі вчені одностайні і виділяють наступні з них: мораль, право і звичай. Доцільно спочатку розглянути звичай як перший з видів соціальних норм. Вся справа в тому, що саме він сформувався ще тоді, коли про державу або релігіях не було й мови. Фактично це - перша форма правила поведінки. І, звичайно ж, виробилася вона в результаті зазначеного вище процесу. Спочатку звичай носив суто побутовий характер, але нині це ціла система, в яку включені в тому числі і правові, і корпоративні норми. Друга форма - це мораль. Історія її становлення дещо складніше і базується вона, в першу чергу, на релігії в цілому, незалежно від її виду. Варто зазначити, що особливого закріплення мораль не вимагає, більше того, саме цим вона відрізняється від того ж звичаю і права.

право

основні види соціальних нормВиди соціальних норм та санкцій як наслідків невиконання встановлених правил породили особливу категорію - правові норми. Можна сказати, що як тільки з`явилася необхідність карати за відступ від існуючого в соціумі порядку, зародився і даний вид соціальних норм. Хоча в теорії правознавства існує і інша точка зору на зазначену проблему. Так, політологи та дослідники в області юриспруденції стверджують, що право виникло одночасно з державою. Однак, якщо дивитися глибше і прийняти сутність держави, то можна прийти до зазначеного вище висновку.

Інші види соціальних норм

Крім уже розглянутих норм, теоретики права і соціологи виділяють ще кілька видів, які класифікуються за нижченаведеними ознаками:

  1. сфері діяльності - релігійні, економічні, екологічні та інші;
  2. механізму імплементації - нормативні (закріплені в спеціальних актах) і самособлюдающіеся (наприклад, релігійні обітниці).

Наводити класифікацію можна нескінченно довго, адже, як правило, зазначені ознаки не тільки виділяють види, але і служать основними характеристиками для їх порівняння.


» » Види соціальних норм: правила міжособистісних відносин