Право в системі соціальних норм

У сукупності міжособистісних і суспільних відносин вкрай важливе значення має така категорія, як соціальні норми. По суті, вони є якимись правилами, які регулюють поведінку людей в різноманітних повсякденних ситуаціях, особисті взаємини між різними членами однієї групи, діяльність організацій і так далі.право в системі соціальних норм

Право та інші соціальні норми

Подібними громадськими нормами виступають ритуали, традиції, встановлені табу, звичаї та інші подібні важелі. Однак в категорії суспільних відносин можна виділити відразу кілька варіантів, відмінних за своїм способом забезпечення, характеру, підтримці, джерел. Наприклад, право в системі соціальних норм має таку особливість: його гарантом і джерелом завжди служить виключно держава, що далеко не завжди так у випадку з нормами моралі (Це встановлені самою групою правила поведінки, порушивши які, індивід ризикує накликати на себе осуд з боку інших), звичаями (які склалися в певній суспільному середовищі внаслідок постійного багаторазового повторення і перетворилися в настійні приписи), нормами різних громадських організацій (вони теж є певними правилами поведінки, але обов`язкові для виконання лише для членів такої локальної групи: офіцерів, піонерів і так далі).право і інші соціальні нормиБезумовно, всім цим категоріям притаманні унікальні характеристики. Однак ми зосередимося безпосередньо на правових приписах. Правова норма є первинною сходинкою права, її вихідним будівельним елементом. З цієї причини їй властиві абсолютно всі риси, які притаманні правовій системі в цілому. Право в системі соціальних норм має такими основними ознаками:

  • Його норми видаються державою в конкретної чіткої формі, не терпить двозначностей.
  • Право в системі соціальних норм є мірою вільного волевиявлення і поведінки громадян всієї країни.
  • Його норми охороняються і підтримуються всіма державними силами.
  • В обов`язковому порядку вони представляють собою форму реалізації і закріплення прав, а також обов`язків суб`єктів суспільних і міжособистісних відносин.право і соціально-технічні норми
  • Вони завжди є владними приписами урядових структур.
  • Право в системі соціальних норм є обов`язковим для кожної категорії населення. Більш того, передбачене за невиконання припису покарання має бути рівним для представників різних соціальних, посадових і майнових шарів.

Право і соціально-технічні норми

Якщо соціальні норми регулюють міжособистісні відносини людей, то технічні спрямовані на встановлення правил поведінки людини з природою і технікою. У цій області держава також акумулює правові акти відповідного змісту, які мають на меті максимально оптимізувати використання технічних і природних ресурсів, а також забезпечити їх безпеку для людини. Як особливостей цього виду норм виділяють наступні:

1. Суб`єктом технічних норм можуть бути як люди, так і природа, і техніка.

2. Предметом регулювання є технічні відносини, а не соціальні.


» » Право в системі соціальних норм