Податкові органи: права і обов'язки. Особливості діяльності

Перед державою і виконавчою владою поставлено завдання, яка полягає в забезпеченні правопорядку в області податкових відносин. Вони повинні ґрунтуватися на нормах НК РФ і виникають між державними податковими органами та платниками податків. Варто докладно ознайомитися з темою «Податкові органи: права і обов`язки» і позбутися від можливих труднощів зі сплати податків.

Податкові органи: що це?

Податкові органи РФ являють собою цілісну централізовану систему, яка включає в себе органи контролю над абсолютним дотриманням законодавчих правових актів. В дане зобов`язання платників податків входить своєчасне внесення податків і зборів до бюджету в повному обсязі. Розглянуті органи включають в себе Федеральну податкову службу, а також її підрозділи. Вони відносяться до ограни виконавчої влади, підпорядковується Міністерству фінансів. ФНС уповноважена на проведення державної реєстрації фізичних осіб як ІП, юридичних осіб та інших завдань.

податкові органи права і обов`язки

особливості діяльності

Варто зазначити, що податкові органи права і обов`язки дотримуються в повній мірі. На рівні суб`єктів РФ ними виконуються такі завдання:

 • контроль над дотриманням НК РФ на території певного суб`єкта;
 • налагодження процесу надходження до бюджету обов`язкових платежів, включаючи збори і податки.
Керівник ФНС призначає на посаду керівника управління по певному суб`єкту РФ. Ця процедура виконується за погодженням з уповноваженим на це представником Президента РФ. Варто виділити наступні два види інспекцій ФНС міжрайонного рівня:

 • інспекції, які контролюють територію більш як два адміністративні райони;
 • інспекції, які здійснюють контроль над найбільшими платниками податків, що підлягають адмініструванню на рівні регіону.

повноваження податкових органів

права

Звертаючись до податкових органів, права і обов`язки, які вони мають, слід розглянути. Дані органи мають право:

 • Просити у платників податків документи за встановленими державними органами формам. Вони виступають підставою для обчислення податків, підтвердження правильності та своєчасності сплати.
 • Проводити перевірки відповідно до порядку, визначеного НК РФ.
 • Викликати платників податків і податкових агентів на підставі письмового повідомлення з метою надання свідчень в зв`язку з проведеними перевірками і сплатою податків.
 • Виконувати вилучення документів в процесі проведення перевірок, пов`язаних з податковими порушеннями при підозрі в знищенні документів.
 • У повноваження податкових органів включена зупинка операції по банківських рахунках і арешт майна податкових агентів і платників податків.
 • Встановлювати суми податків і зборів, які повинні вноситися платниками податків до бюджету.
 • Проводити контроль відповідності істотних витрат фізичних осіб їх доходам.
 • Пред`являти позови в арбітражні та суди загальної юрисдикції.

Варто відзначити, що розглянуті інспекції також в праві нарівні з суддями визначати обставини, що обтяжують або пом`якшують відповідальність за податкові порушення. При цьому в РФ регулярно проводиться модернізація податкових органів, яка має на увазі введення нових правил, норм і особливостей діяльності.

модернізація податкових органів

зобов`язання

Податкові інспекції повинні:

 • Дотримуватися норм і правил податкового законодавства.
 • Виконувати контроль над дотриманням законодавства.
 • Здійснювати ведення обліку податкових агентів і платників податків в передбаченому порядку.
 • Здійснювати роз`яснювальні роботи з прийнятим нормативно-правовим актам та інформувати платників податків в безкоштовній формі про діючі податки і збори.
 • Дотримуватися податкової таємниці.
 • Здійснювати облік або повернення сплачених сум податків, а також нарахованих штрафів і пені.

податкові органи права і обов`язки

Розглянувши статтю по темі: «Податкові органи: права і обов`язки», можна зрозуміти, які завдання виконуються інспекціями і яких вимог вони зобов`язані дотримуватися. Таким чином, можна істотно спростити процес сплати податків і уникнути безлічі проблем.


» » Податкові органи: права і обов'язки. Особливості діяльності