Рівень рентабельності

Загальне поняття рентабельності

Такий найважливіший економічний показник, як прибуток, за своєю суттю є підсумковим показником господарської діяльності підприємства в галузі. Однак він не характеризує і не показує обсяги витрачених коштів. У прибутку також не відображається розмір виробничого потенціалу, з використанням якого вона отримана. З метою зіставлення величини прибутку і розміру витрачених коштів для її досягнення в економіці будь-якої галузі використовується рівень рентабельності. Даний показник є характеристикою виробничої ефективності, а також ефективності здійснюваної діяльності компаній.

рівень рентабельності

Рентабельність проізводстводственной діяльності

рівень рентабельності виробництва порівнює суму отриманого прибутку і розміри тих грошових ресурсів у вигляді оборотних коштів і основних фондів, з використанням яких вона може бути отримана. Використані зазначені кошти у виробництві для отримання очікуваного прибутку в деякому роді є її ціною. При цьому чим вище дана ціна, тим більше обсяг необхідних коштів при одній і тій же сумі одержуваного прибутку. А чим нижче ця ціна, тим вище ефективність виробництва і тим з більшим ефектом здійснюється функціонування підприємства.

рівень рентабельності виробництва

важливий показник

Рівень рентабельності, що не має фіксованого значення, затверджений в деяких регіонах для підтримки деякого рівня ціни, повністю відповідає аксіомі, викладеної вище. Період здійснення діяльності підприємством може дорівнювати місяцю, кварталу або року. Тому вартість оборотних коштів і основних фондів обчислюється в середніх величинах. Рівень рентабельності може бути взагалі визначено в будь-якому часовому проміжку і в будь-який фіксований період функціонування для розуміння рівня ефективності проведення деяких операцій у виробництві. В основному при певної стабільності в здійсненні діяльності даний показник обчислюється за рік і квартал.

рівень рентабельності продажів

Рівень рентабельності при продажах

Згідно з галузевою класифікацією, рівень рентабельності різниться як загальний і розрахунковий. У цьому ключі доцільно розглянути торгівлю. Так, рівень рентабельності продажів, представлений відповідним коефіцієнтом, показує частку прибутку в зароблений одному рублі. В основному проводиться розрахунок шляхом знаходження відносини чистого прибутку за деякий період до обсягу продажів за той же період, вираженого в грошовому еквіваленті. Такий рівень рентабельності є своєрідним індикатором певної цінової політики організації та її можливості контролювати свої витрати. А ось відмінність в стратегіях деяких продуктових лінійок є вираженням значного різноманіття рівнів рентабельності в конкретних компаніях. Цей показник найчастіше використовується при проведенні оцінки ефективності організації операційного характеру.


» » Рівень рентабельності