Фіскальна політика: важливий інструмент уряду

Історія економічних вчень протягом останніх двох століть є періодом безперервного протистояння думок щодо того, має чи не повинна держава втручатися в економіку країни. Що максимально ефективно забезпечить добробут громадян: фіскальна політиканаціоналізація і планова економіка або ж абсолютний лібералізм? Незважаючи на існування крайніх поглядів, більшість світових держав балансує між двома крайнощами. Уповільнення промислового зростання в СРСР в середині 1960-х змусило уряд дещо послабити власний волюнтаризм (реформи Косигіна), а крах ліберального ринку США змусив місцевий уряд втрутитися в економіку (Новий курс Рузвельта). Однак слід розуміти, що для регуляції економічної системи уряд має особливі методи і прийоми. Одним з таких методів є фіскальна політика держави. Таке втручання допомагає стабілізувати фінанси і зменшити соціальну обстановку. Власне, фіскальна політика - це такі заходи уряду в сфері державних витрат, оподаткування і державного бюджету, які мають на меті дозвіл наявних економічних проблем і забезпечення зайнятості населення. Ці операції виконуються за допомогою маніпуляцій з податками, державних закупівель товарів і послуг, позик. Тобто фіскальна політика регулює збільшення або види фіскальної політикизменшення тих статей, які впливають на економічний мікроклімат в країні і її основні макроекономічні показники. За допомогою цього інструменту держава може регулювати рівень сукупного попиту на товари (вплинувши на їх ціноутворення, через дотації, наприклад), а за допомогою цього і на валовий внутрішній продукт. Таким же чином стабілізуються і інші макроекономічні показники.

Види фіскальної політики

Економічну історію кожної держави можна розділити на певні цикли, тобто підйоми і спади. Залежно від того, в який період урядом проводиться фіскальна політика, її поділяють на два види: стимулююча та стримуюча.

стимулююча політика

Такий підхід необхідний в той час, коли країна перебуває у фінансовій депресії або в обстановці кризи. Тоді уряд приймає рішення про проведення стимулюючої політики. По суті, її метою є пожвавлення бізнес-клімату країни та підвищення основних макроекономічних показників. Така стимуляція здійснюється наступним чином: держава збільшує фіскальна політика цекількість власних закупівель послуг і товарів, забезпечує підвищення трансфертів та зниження податків. Кожне з цих дій (або ж їх сукупність) веде до полегшення матеріального становища споживачів та підвищення привабливості ринку для малого і середнього бізнесу. А, отже, це веде до збільшення сукупного попиту і обсягів випуску товарів та послуг. В результаті підвищуються макроекономічні показники.

Стримуюча фіскальна політика

Цей комплекс заходів проводиться в період стрімкого розвитку і так званого "перегріву" економіки, щоб уникнути ситуації, коли зростання придбає неконтрольованого характеру (що призведе до хворобливого фінансового краху). У такій ситуації уряд проводить комплекс заходів, протилежних стимулюючої політики: скорочення державних витрат, збільшення податків і так далі.


» » Фіскальна політика: важливий інструмент уряду