Політична культура і її типи

Політична культура розглядається дослідниками як складова загальної людської культури, що стосується колективного несвідомого, історичної пам`яті, соціальних і політичних цінностей і орієнтації, і внаслідок усього цього, якполітична культура політичну поведінку. Слід враховувати, що в сучасній науці існує ряд визначень цього терміна і, відповідно, підходів до концепції та вивчення. Вперше термін «політична культура» був введений Йоганном Гердером в XVIII столітті. Але активну розробку концепція отримала лише в середині XX століття.

функції

Як і інші категорії політологічної науки, політична культура виконує певні завдання, регулюючи життя суспільства:

  • Функція соціалізації. Характеризує придбання індивідуумом конкретного досвіду і навичок, які допомагають реалізації громадянських прав в політичній системі.патріархальна політична культура
  • Ідентифікації. Розкриває людську потребу до визначенні власної приналежності до будь-якої громадської групі.
  • Адаптації. У цьому плані політична культура особистості забезпечує її пристосування до зовнішніх політичних умов суспільства, часто мінливим.
  • Інтеграції. Сприяє співіснування різних суспільних груп з різними політичними устремліннями в рамках єдиної політичної системи.
  • Комунікації. Ця функція забезпечує взаємодію урядових інститутів і всіх суб`єктів державного життя.

Марксистський підхід до поняття

політична культура особистостіКрім усього іншого, політична культура може мати різний характер, в залежності від суспільства. Однак відмінні підходи до її класифікації породжують різні типи. Так, відповідно до марксистського підходу, політична культура народів соціалістичного табору була вище, ніж у народів Заходу, оскільки сама суспільна формація знаходиться на більш розвиненому рівні. Таким чином, вони тісно пов`язували це поняття зі способом виробництва, виділяючи рабовласницьку, феодальну, капіталістичну і соціалістичну політичні культури.

сучасна типологізація

Однак сьогодні найбільшу популярність отримала класифікація американських дослідників середини XX століття С. Верби і Г. Алмонда. Вони поділяли політичну культуру на наступні категорії:

  • Патріархальна політична культура. Вона характеризується відсутністю у населення політичного інтересу і орієнтацією на локальні традиційні цінності регіону і своєї громади.
  • Подданическая культура. Цей тип також характеризується низькою політичною зацікавленістю, проте вже існує особисте поняття про політичній системі і державному організмі. Власне і культура ця орієнтується вже на інтереси держави, а не громади, роду або племені.
  • Культура активістського типу. Передбачає високу політичну активність громадян. Розуміння і активне відстоювання ними своїх громадянських і людських прав. Регулярна участь в управлінні державою шляхом виборів, референдумів та інших конституційних механізмів.

» » Політична культура і її типи