Агенти соціалізації першого і другого порядку

Агенти та інститути соціалізації - це соціальні і етичні норми, а також громадські групи, які «допомагають» людині засвоїти правила поведінки серед інших людей.

типи соціалізаціїАгенти соціалізації особистості

У соціології виділяють два типи соціалізації. Первинна - це сім`я, школа, дитячі друзі, інші агенти соціалізації першого порядку, при спілкуванні з якими засвоюються загальні норми поведінки в суспільстві. Саме на цьому рівні формується особистість як частина соціальної системи. Основний канал соціалізації - виховання, яке здатне приймати різні форми. Наприклад, домашнє або сімейне виховання, дворове виховання, школа, дитячі та підліткові компанії. Соціалізація другого порядку являє собою лише адаптацію засвоєних в дитинстві норм, в ході якої освоюються соціальні ролі, виконувані протягом усього життя. Агенти соціалізації - робота, громадські та державні установи, соціальні, політичні або духовні руху.

агенти соціалізації

первинна соціалізація

Агенти соціалізації виконують різні функції, які, однак, укладаються в єдину ціннісну картинку. Наприклад, в процесі сімейного виховання мати закладає ціннісний і культурний фундамент, батько - основи професійної і трудової спеціалізації, принципи виживання в різних життєвих ситуаціях. Друзі та підліткові компанії необхідні для визначення соціальних орієнтирів і самопозиціювання, в тому числі і у «ворожому» по відношенню до конкретного індивіда оточенні.

вторинна соціалізація

агенти та інститути соціалізаціїАгенти соціалізації другого порядку функціонально взаємно доповнюють один одного. В цьому відношенні важливе значення мають контакти індивіда з представниками інших соціальних груп і державних організацій. Виживання індивіда, його здатність «нав`язати» свої позиції, а то і відстояти свої персональні інтереси залежать від постійної практики і початкових установок, отриманих в ранньому дитинстві. Хоча з різними соціальними інститутами людина контактує протягом досить короткого часу, однак від того, як він зуміє скористатися знаннями, отриманими в дитинстві, залежить і його місце в суспільстві. Хоча заради справедливості треба зауважити, що подібного роду контакти здатні «перепрограмувати» індивіда, перетворити його ціннісні установки і соціальні ролі. Пов`язано це насамперед з тим, що з часом прямі контакти з сім`єю втрачаються, а самоствердження відбувається вже за рахунок конкретних прикладів або порівнянь з референтною групою. Індивід майже завжди має намір стати частиною певної спільноти, що нерідко призводить до небажаних конфліктів і перегляду власного соціального контракту з суспільством. До того ж і агенти соціалізації особистості постійно тиснуть на нього. Що також зрозуміло: професійні та соціальні зобов`язання виявляються більш суттєві, ніж засвоєні моральні правила. Інша справа, коли ціннісні установки визначають і соціальні ролі. Але з часом і ті, і інші також змінюються. Людина, кажучи словами А. Чехова, не в змозі все життя бути «далеко» від інших, у власному «футлярі».


» » Агенти соціалізації першого і другого порядку