Самостійні частини мови в англійській мові

Мова - це система, що складається з безлічі елементів, які в мовознавстві називають її частинами. Усе частини мови мають свої властивості, мають певні категорії, виконують конкретні функції в реченні. Спробуємо розібратися в самостійних частинах мови англійської мови та їх особливості.самостійні частини мови Перше правило, яке слід засвоїти, звучить так: кожне слово - синтаксична і смислова одиниця, що володіє певними морфологічними функціями. В англійській мові поділяють самостійні і службові частини мови. Основна різниця полягає в тому, що самостійні частини мови передають певний сенс, а службові - допомагають їм в цьому.

Іменник

Почнемо з того, що в англійському іменник називається «The Noun». Воно позначає живі і неживі предмети і явища, відповідаючи на питання «хто?» Або «що?» Що стосується його синтаксичних функцій, найчастіше іменник є підметом або додатком. Категорії, якими володіє дана частина мови - рід, число, відмінок. До того ж іменник може бути конкретним або абстрактним, що обчислюються або неісчісляемим.

все частина мовидієслово (The Verb)

Людина, яка вивчає частини мови в англійській мові вже давно, з упевненістю скаже, що дієслово в англійській - найскладніша частина мови, яка потребує особливої уваги. Дієслово передає стан, а також дія живого або неживого предмета. Відповідає на питання «що робити?» В англійському дієслова бувають правильними і неправильними. Крім того, в процесі вивчення мови ви напевно зустрічалися з такими поняттями, як допоміжні дієслова. Категорії дієслів: число, спосіб, час, аспект, особа. Відзначимо, що не всі форми дієслів володіють всіма категоріями. Наприклад, особисті дієслова мають і число, і час, і спосіб, і аспект, в той час як неособисті дієслова (герундій, інфінітив, причастя) не виражають вищеперелічені категорії.

частини мови в англійській мовіПрикметник (The Adjective)

Продовжуючи вести розмову про самостійні частини мови, відзначимо прикметник, яке вказує на ознаку та характеристику предмета. Прикметник може бути якісним або відносним, простим, складним або похідним. При вивченні імені прикметника особлива увага приділяється вивченню такої двигуна літального апарата, як ступінь порівняння.

Прислівник

Наріччя в англійському - the Adverb. Відповідає ця частина промови переважно на питання «як?», «Де?», Що вказує на характер дії. Існують в англійській мові прислівники часу, місця, способу дії, ступеня і частоти. Відзначимо, що, як і прикметник, наріччя має ступені порівняння.

займенник (The Pronoun)

Вказує на особу або предмет, як і іменник, проте не називає його. Серед категорій займенника - число і рід. Виділяється ряд груп займенників за функціями і значенням: вказівні, присвійні, особисті, поворотні, негативні та інші. Наприклад, слова "я", "ти", "ніхто", "свій", "все" - частина мови займенник.

Числівник (The Numeral)

Закінчуючи говорити про самостійні частини мови, відзначимо значення імені числівника. Воно допомагає порахувати і розставити предмети по порядку. Отже, числівники бувають кількісними і порядковими. Таким чином, самостійні частини мови - основа мови. Вони вказують на те, яку функцію відіграють слова в реченні і тексті. Розібратися в них досить легко, головне - зрозуміти основні категорії і то, як слова змінюються в мовному потоці.


» » Самостійні частини мови в англійській мові