Державні цільові фонди: класифікація, способи формування, їх основні цілі та завдання

Для того щоб перерозподілити кошти між окремими верствами населення, держава формує позабюджетні форми, які допомагають зняти напругу в суспільстві, що виникає через відмінності в доходах. До того ж держава потребує наявності фінансових коштів для проведення різних заходів.

Методи формування і способи створення

позабюджетні фондиДержавні цільові фонди самі по собі є одним з методів, за допомогою якого держава займається перерозподілом національного доходу на користь різних соціальних груп населення. Створити їх можна двома способами:

1) виділити частину наявних коштів на ці цілі з бюджету;

2) сформувати спеціальний цільовий фонд з окремим джерелом доходів (зазвичай в його назві вказується мета витрачання зібраних коштів). В цьому випадку його дохід буде складатися зі спеціальних зборів і податків або банківських кредитів. До того ж господарською діяльністю з метою отримання прибутку може займатися і сам фонд.

Класифікація позабюджетних фондів

класифікація позабюджетних фондівЯкщо у держави з`явилася необхідність в додаткових видах витрат, то його законодавчий орган приймає рішення про мобілізацію частини національного доходу. За економічним змістом виділяють соціальні позабюджетні фонди (Страховий, Пенсійний, медичний фонд) та економічні (НДДКР, дорожні і т.д.). Кожен з них формується для вирішення певних питань, які вимагають для свого рішення витрачання матеріальних засобів. Також бувають федеральні і регіональні позабюджетні фонди. Така класифікація здійснюється за таким критерієм, як правовий статус. Перші засновуються за рішенням органів федеральної влади, а другі - місцевих органів самоврядування.

Методи мобілізації національного доходу

Наповнити фонд можна як за допомогою введення спеціальних податків і зборів, так і за допомогою позикових або вже наявних бюджетних коштів. Податки і збори встановлюються органами законодавчої влади і служать для наповнення центрального і місцевих (регіональних) бюджетів. З них отримані матеріальні засоби у вигляді певних відрахувань або безоплатних субсидій і надходять у позабюджетні фонди, які потім витрачають їх відповідно до своїх цілей створення. Що стосується позикових коштів, то вони для наповнення використовуються набагато рідше.

Мета і завдання створення позабюджетних фондів

соціальні позабюджетні фондиОсновна причина виникнення будь-яких фондів - це поява нових, але надзвичайно важливих потреб, які для свого задоволення вимагають витрати певної грошової суми. Безсумнівно, вони є власністю держави, однак, вони не підлягають вилученню і мають зазвичай строго цільове призначення. При їх формуванні держава ставить дві основні завдання: 1) забезпечення стратегічних сфер економіки додатковими ресурсами, які направляються на їх развітіе- 2) розширення обсягу соціальних послуг, що надаються населенню країни.


» » Державні цільові фонди: класифікація, способи формування, їх основні цілі та завдання