Про що говорять функції держави?

Функції держави - це «лакмусовий папірець», що характеризує відповідність країни її статусу. Фактично від того, як вони реалізуються, залежить і те, чи може держава претендувати на успішне виконання завдань, через які і досягається мета, поставлена в основному документі країни.функції держави

Поняття в видах

Функції держави за своєю суттю завжди є основні види діяльності. Говорячи простою мовою, функції - це той набір основних форм, який дозволяє з більшою ефективністю вирішувати завдання, поставлені перед строго визначеним державою. Однак, незважаючи на все різноманіття країн, в більшості своїй функції мають схожі ознаки, до яких традиційно відносять такі:

  • це основна дія, яке підтримує існування країни на конкретному історичному проміжку. В даному випадку яскравим прикладом може служити регулювання взаємовідносин між приватним і державним сектором економіки як дія, спрямована на дозвіл економічної задачі;
  • це зовнішнє вираження сутності держави. Прикладом є захист особистості від насильства як з боку членів суспільства, що проживає на даній території, так і з боку державних органів;
  • це методи управління процесами, що відбуваються в державі. Наприклад, при нестабільній політичній ситуації держава зобов`язана зберігати порядок від стихійних мітингів або акції вандалізму.
Це і визначає розподіл на основні види: основні і специфічні (особливі) функції держави. Саме вони дозволяють провести оцінку якості «роботи» такого складного механізму, як країна.

Основні функції держави

специфічні функції державиНаука виробила певний список напрямків, за якими будь-яка держава веде роботу. Розрізняють внутрішні і зовнішні напрямки. До внутрішніх традиційно відносять охорону власності будь-якого типу (приватну, змішану або державну), правоохоронну та правовстановлюючі, соціально-економічну, екологічну та наукову функції. До зовнішніх - захист інтересів держави і / або його громадян на міжнародній договірній арені і від нападу ззовні. У недавньому минулому до них додавали і ведення загарбницьких воєн, але з прийняттям статуту ООН таку функцію офіційно не визнають, хоча ознаки її у деяких держав явно в наявності. Всі ці функції мають тривалу природу дії, здійснюючи з кожним днем.

Специфічні функції держави

Дещо по-іншому йдуть справи з видом специфічних функції. Фактично це моментальна реакція держави на непередбачену проблему. До такого роду ситуацій відносять, наприклад, стихійні лиха. І в даному випадку функції держави виражаються в формі усунення наслідків і відновлення існуючого порядку, тобто у запровадженні надзвичайного стану. Як правило, специфічні функції виконуються лише тоді, коли потрібно швидко досягти встановленого раніше порядку, діючи при цьому виключно від імені держави як суб`єкта, що виражає волю всіх своїх громадян. основні функції державиУ зв`язку з усім вищесказаним можна зробити висновок про те, що функції держави являють собою особливу модель поведінки, при якій виконуються його завдання і досягається поставлена мета.


» » Про що говорять функції держави?