Що таке екологічна криза і як з ним боротися?

проблеми сучасності

Екологічна криза є особливий рівень взаємодії між навколишнім середовищем і суспільством, в якому до межі загострені розбіжності політики та екології. Причиною цього зазвичай стає підвищений задоволення інтересів суспільства і ігнорування проблем використання навколишнього середовища, а також її своєчасного захисту і охорони. Іншими словами, це критичний стан живої та неживої природи, яке викликане посиленою діяльністю людства. Сучасна екологічна криза поширилася на всі країни, які підтримують науково-технічний прогрес. Активний розвиток машинобудування, енергетики, хімічної і харчової промисловості неминуче вплинуло на перебіг процесів, що існують в біосфері. В результаті інтенсивного споживання енергетичних і матеріальних ресурсів значно збільшився приріст населення, що тільки погіршило ситуацію - забруднення біосфери, руйнування існуючих екосистем, зміна структури земляного покриву, а також зміна кліматичних умов.екологічна криза

З глибин часу до наших днів

Перший екологічна криза стався ще за часів первісної людини, коли людська популяція винищила майже всіх великих ссавців. Через гостру нестачу харчових ресурсів люди були змушені зайнятися збиранням, землеробством і скотарством. Однак саме це і поклало початок протистояння людини і природи. З плином часу первісне суспільство все більше віддалялося від звичного і природного циклу природи, в основі якого лежала взаємозамінність компонентів і безвідходність різних процесів. Таким чином, людство і природа настільки роз`єднані, що повернення індивіда до природного середовища став практично неможливий. У другій половині ХХ століття перед суспільством постав ще один глобальна екологічна криза.Глобальна екологічна криза

Причини виникнення

Оскільки людина є важливою складовою екосистеми, в якій він живе, то громадські та природні відносини також можна вважати єдиним цілим, яке видозмінюється під впливом виробничої діяльності. Екологічна катастрофа стає глобальним поняттям, яке зачіпає кожного індивіда. Перелічимо основні факти, які можуть вказувати на наближення екологічна криза:

 • зміна клімату (зміщення кліматичних зон, парниковий ефект, глобальне потепління);
 • руйнування озонового шару;
 • ерозія грунтів і скорочення родючого шару;
 • скорочення видової різноманітності планети;
 • урбанізація і демографічний вибух;
 • виснаження невідновлюваних ресурсів;
 • забруднення біосфери;
 • енергетична криза;
 • нестача харчових ресурсів.Сучасна екологічна криза

Шляхи вирішення проблеми

Екологи сучасності виявили кілька напрямків, за допомогою яких можна зупинити екологічну кризу або ж звести до мінімуму його наслідки.

 1. Повсюдне впровадження маловідходних, а також безвідходних виробництв, вдосконалення наявних технологічних процесів.
 2. Адміністративно-правовий вплив на населення планети для підвищення ефективності екологічної дисципліни.
 3. Економічний захист біосфери.
 4. Просвіта населення та розвиток екологічного виховання.

» » Що таке екологічна криза і як з ним боротися?